header.png/

Mediation & bemiddeling

Juridische advisering

Mediation en Juridische advisering

Een rechtszaak kost geld en (veel) tijd. Daarom kunt u bij een geschil het beste eerst proberen er op een andere manier uit te komen. Mediation is zo’n mogelijkheid. De ADR gecertificeerde registermediator is een neutrale en onafhankelijk bemiddelaar die de partijen begeleidt bij vrijwillige besprekingen en onderhandelingen waarin de partijen gezamenlijk, zonder tussenkomst van de rechter en onder leiding van de mediator, een oplossing tot stand brengen en vastleggen in een bindend slotdocument.

MaTu Legal Services is gespecialiseerd in conflicten mèt de overheid en tussen overheden, zowel voor bedrijven als particulieren.

U kunt bij MaTu Legal Services terecht voor onder andere:

  1. Omgevingswet (vergunningen, ontheffingen en handhavingszaken)
  2. Natuurbeschermingswetten
  3. Wet openbaar bestuur
  4. Bezwaar-en beroepsprocedures (opstellen van documenten en vertegenwoordiging)
  5. Openbare orde en Veiligheid
  6. Bijzondere wetten
  7. Juridische ondersteuning en advisering
  8. Coaching en conflictmanagement

miranda.png/

Miranda Decker

Miranda Decker, oprichter van MaTu Legal Services heeft 19 jaar overheidservaring. Onder andere bij Justitie, Gemeente, Provincie en Omgevingsdienst. Zij heeft een afgeronde HBDO opleiding bij de Bestuursacademie Nederland en Fontys Hogeschool, specialisatie “algemeen juridische zaken”. Daarnaast is zij geregistreerd ADR Mediatior en coach. Zij heeft als doel samen met de opdrachtgever(s) een maximaal resultaat te behalen en uitvoerbaar te maken.

Advies en informatie

MaTu Legal Services vindt het van groot belang dat juridische advisering voor een ieder bereikbaar en laagdrempelig is. Daarom worden er vanuit MaTu regelmatig actualiteiten op het gebied van overheidszaken geplaatst, zoals relevante (nieuwe) wetgeving, jurisprudentie en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u het contactformulier invullen voor een eerste gratis advies. Samen wordt er dan bekeken wat MaTu voor u kan betekenen.

Interactief loket op Facebook

Naast de persoonlijke gesprekken geeft MaTu Services u ook de mogelijkheid gebruik te maken van een Interactief Loket op Facebook. Op de vaste spreekuren kunt u direct contact leggen met Miranda Decker en uw (dringende) vragen stellen. Uiteraard is het ook mogelijk een persoonlijke chat op afspraak aan te vragen.

  • Volg MaTu Legal Services op:

vsk.png/

Contact MaTu

Voor vragen kunt U mij bereiken via onderstaand contactformulier. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard worden al uw vragen vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.